Van eigen bodem

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 begonnen we eigenlijk zoals altijd, met een nieuwjaarsreceptie op 09 januari in het gebouw onder genot van oliebollen en dit keer zonder pelpinda’s . Helaas was de opkomst niet erg groot maar de gezelligheid was er niet minder om. Op deze receptie hebben wij het schilderij getoond waar Jan van de Snieder model voor heeft gestaan en dit schilderij gaat gebruikt worden in de Italiaanse Meesterhand waar we al flink mee aan het oefenen zijn. Het is een “mooi” (mooi tussen aanhalingstekens) schilderij geworden, een beetje duister en sinister. Jan, je was een topmodel.
Het oefenen van dit stuk ging goed, verschillende typetjes van mannenverslindster, manwijf, vrouwman, gifmengster en ga zo maar door. Boeiend om te zien maar ook om te spelen. Een uitdaging, zoals Peter het een aantal keren benoemde. Met alle kennis die de Toep toch wel onder de leden heeft, zijn we er klaar voor om naar de Storm te gaan om daar op zaterdagavond 11 maart en zondagmiddag 12 maart onze typetjes neer te zetten. Decorploeg heeft weer het beste beentje voorgezet, voor de kledingdames ook een uitdaging en de grime kon zich naar hartenlust uitleven. We hebben voor de laatste weken een fijne oefenruimte gevonden waar we kunnen spelen en daar wordt ook het decor langzaam maar zeker in elkaar gezet. Wel fijn dat dit zo kan. De pr machine liep ook op volle kracht. De voorstellingen verliepen goed en we mogen niet klagen wbt publiek. De zaterdagavond kwammen 284 toneelliefhebbers kijken en de zondagmiddag 266. Maar voor de spelers ook zeker fijn, tis toch altijd anders om te spelen in de Storm.
Geert Nijenhuis bleef tot na dit stuk voorzitter, hij had in november 2016 aangegeven om te stoppen, maar aangezien we midden in de Italiaanse Meesterhand zaten besloten we om te wachten tot na de voorstelling en dan te gaan voor een nieuwe voorzitter. En dit gebeurd dan ook op de ledenvergadering van 01 mei in het Amaliazaaltje. Het is niet makkelijk om een nieuwe voorzitter te vinden en het bestuur neemt dan, tijdelijk, de honneurs waar tot we een nieuwe voorzitter hebben. Jeroen Huiskamp wordt welkom geheten in het bestuur tijdens deze vergadering. Geert, nogmaals dank voor je inzet als voorzitter.
Ondertussen zat de leescommissie ook niet stil, er is al een stuk uitgezocht welke gespeeld gaat worden in december 2017. Het is een komisch stuk en we gaan het spelen op onze vertrouwde toneel in het gebouw. Er is gestart met oefenen na het Kottens feest onder de bezielende leiding van Peter. Jong en oud is present en hebben er zin in.
Op de volgende ledenvergadering in oktober bij de Lindeboom was er weer een bestuurswissel, ditmaal ging Remco het bestuur verlaten als penningmeester, Linet werd gekozen als nieuwe penningmeester.. Anita was herkiesbaar en werd opnieuw gekozen.. En Dennis heeft toegestemd om onze voorzitter te worden. Alle plaatsen zijn weer bezet. Tijdens deze vergadering komt Theo binnen lopen en stelt zich voor. De Toep is benaderd om een stuk te schrijven over de Borkense Baan door Theo en Caro. Hij legt het een en ander uit aan de aanwezige leden wat de bedoeling is, bestuur was hier al van op de hoogte. De bedoeling is dat er gespeeld gaat worden in juni 2018, in de buurt van de Borkense Baan. Theo zal dit stuk schrijven en zal het samen met Caro gaan regisseren. Na overleg en nadat Theo vragen heeft beantwoord van de leden besluiten we om met dit avontuur mee te doen. Wordt dus nog vervolgt.
Dan volgt het volgende stuk, Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Helaas konden de voorstellingen van dit door verdrietige prive omstandigheden niet doorgaan. Deze zijn nu naar november 2018 verzet.
En wat 2018 ons gaat brengen op toneelgebied? Wij denken nog heel veel moois.

Op onze nieuwsbrief abonneren